Ράψιμο: εκμάθηση της πίσω βελονιάς

Ράψιμο: εκμάθηση της πίσω βελονιάς

Η πίσω ραφή είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα ράμματα στο ράψιμο. Εκτιμάται ιδιαίτερα για τη σταθερότητα του. Αυτό το σημείο γίνεται πάντα από τα δεξιά προς τα αριστερά. 1. Βιδώστε το ύφασμα 739845 από την λάθος πλευρά και βγάλτε τη βελόνα δεξιά από την Α.
2. Πετάξτε τη βελόνα στα δεξιά από το Α στο Β και έπειτα βγείτε στα αριστερά από το Α στο C, έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ Α και Β να είναι ίση με την απόσταση μεταξύ Α και C.
3. Μεταμόσχευση σε Α.
4. Βγάλτε τη βελόνα στο D, στη συνέχεια τραβήξτε το νήμα για να πάρετε τη δεύτερη βελονιά σας πίσω. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο για να κάνετε τα παρακάτω πίσω ράμματα, εξασφαλίζοντας ότι έχουν πάντα το ίδιο μήκος.