Πληροφορίες

Πλέκω: μάθηση να πλέκει στον αέρα

Πλέκω: μάθηση να πλέκει στον αέρα

Η βελονιά αέρα, που ονομάζεται επίσης βελονιά αλυσίδας, είναι το πρώτο σημείο για να κυριαρχήσει στις ειδήσεις: 739825 βελονάκι. Είναι ένα βασικό πλέγμα που επιτρέπει ειδικότερα για το actu: 737421 να κάνει μια αλυσίδα, σημείο εκκίνησης των περισσότερων έργων στο actu: 739825 άγκιστρο. 1. Ξεκινήστε με τον ενεργοποιητή: 737419 δημιουργήστε έναν κόμβο ολίσθησης στο actu: 739825 άγκιστρο.
2. Στη συνέχεια, στρέψτε το νήμα στο μοχλό: 739825 αγκίστρου αριστερόστροφα, στη συνέχεια τραβήξτε το νήμα διαμέσου της προηγούμενης βελονιάς στον ενεργοποιητή: 739825 άγκιστρο.
3. Σφίξτε το βρόχο για να ολοκληρώσετε την πρώτη σας αλυσίδα.